School Reünie Vlieland 10-10-2015

 

Posted in Vlieland van Toen | Reacties staat uit voor School Reünie Vlieland 10-10-2015

Frits

Beste vriend Frits. Dit had ik je beloofd. Je eigen boek. Jouw verhaal en je schilderijen. "Ja Jan, mijn boek", zei je tegen mij. Het eerste echte interview nam ik je af op woensdag 2 mei 2007. Moeder Rie was er bij, net als Ina jou schilderlerares. Je was moe, je zat er futloos bij. "Je lijkt Buddah wel" zei ik tegen je en je keek me aan met grote vragende ogen. En toen weer opeens die lieve blik. "Kom hier", zei je en je sloeg je armen om me heen.

Lees verder

 

Posted in Boeken | Reacties staat uit voor Frits

Vlielands Volkslied

Er ligt aan ’t ruwe Noordzeestrand 
Beschermd door duinenrij 
Een plekje grond in omtrek klein 
Gering ook van waardij 
Hoe klein het echter ook mag zijn 
Wij houden ’t hoog in eer 
Geen land op aarde dat meer bekoort 
Geen plekje boeit er meer 

Refrein 

Vlieland, Vlieland, te midden der zee 
Voor Vlieland, voor Vlieland 
Een hiep, hiep, hiep hoezee 
Voor Vlieland, voor Vlieland 
Een hiep, hiep, hiep hoezee 

 

Daar speelden w’ongestoord aan zee 
In duinen en vallei 
Daar was een blijde jeugd ons deel 
Van zorg en kommer vrijdag 
Waar ook het lot ons henen voert 
Oost, west naar zuid of noord 
D’ herinnering aan de plek der jeugd 
Leeft in ons hart steeds voort 

Refrein

Vlieland, Vlieland, te midden der zee 
Voor Vlieland, voor Vlieland 
Een hiep, hiep, hiep hoezee 
Voor Vlieland, voor Vlieland 
Een hiep, hiep, hiep hoezee 

Ver buiten ’s werelds wild gewoel 
Ontvlucht door menigeen 
Een speelbal slechts van wind en zee 
Ligt ’t eenzaam oord daarheen 
Toch minnen wij dat plekje grond 
Wat ook gebeuren moog 
Zij ’t and’ren vaak tot spot of hoon 
Wij houden Vlieland hoog 

 

Posted in Vlieland van Toen | Reacties staat uit voor Vlielands Volkslied

Drijfhout

Leidjes van het Vlielands Strand 

Drijfhout spelt folk, shanties en sea-folk hit Nederland, Ierland, Engeland en Amerika.

Lees verder

 

Posted in Boeken | Reacties staat uit voor Drijfhout

Het eiland Vlieland en zijne bewoners

Gehoor gevende aan eene uitnoodiging, waarbij ik werd aangezocht, om, even als van de eilanden Texel, Wieringen, enz., ook van Vlieland eene beschrijving voor de pers te leveren, zoo bied ik met de uitgave van dit werkje mijnen Landgenooten de vervulling mijner belofte aan. 

Lees Verder

 

Posted in Boeken | Reacties staat uit voor Het eiland Vlieland en zijne bewoners

1666: het Vlie brandt

Nieuwe boek

Dit schitterend in kleur geïllustreerde groot-formaat boek vertelt voor een breed publiek het verhaal van de twee rampen die het Waddengebied teisterden in 1666. Deze totaal vergeten gebeurtenissen deden destijds de Republiek op zijn grondvesten trillen.  Het boekje is tever krijgen bij de bekende boekwinkels te Vlieland of kijk bij van Wijnen 

Lees verder

 

Posted in Boeken | Reacties staat uit voor 1666: het Vlie brandt

Vlieland 6

Nog geen samenvatting van

Zie verder

 

Posted in Boeken | Reacties staat uit voor Vlieland 6

Vlieland 5

Nog geen samenvatting van

Zie verder

 

Posted in Boeken | Reacties staat uit voor Vlieland 5